Duurzaamheid

Milieubescherming is een voortdurend evoluerend proces, een constante en ambitieuze uitdaging.

Fotovoltaïsche voor huidige 150 KW in continue uitbreiding.
Recycling en interne zuivering van water voor productieprocessen. Wij halen geen water uit het leidingnet en voeren geen water terug in het riool.
We verlichten alle 6.000 m2 met de nieuwste generatie LED-verlichtingssystemen voor een tot. 300 Lux en een besparing tot 15.000 W/jaar ten opzichte van traditionele verlichting.
Wij geven de voorkeur aan producten met Groene stroomcertificaten.
Wij zijn continu op zoek naar materialen en gereedschappen voor verwerking en verpakking met de laagste milieubelasting.
Waar mogelijk geven wij de voorkeur aan vervoer per spoor.
Al onze medewerkers zorgen voor het beheer van afval met als doel recycling en in onze kantoren hebben we plastic waar mogelijk geëlimineerd.

Duurzaamheid is een waarde, een kans en een morele verplichting. Wij proberen ons steentje bij te dragen.